Disclaimer

Informatie op deze site:

Deze website is eigendom van Dichteren Central en wordt beheerd door een aantal vrijwilligers.
Dichteren Central stelt met de grootst mogelijke zorg de informatie samen op deze site.
Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is.
Aan de inhoud van deze website kan daarom geen rechten worden ontleend.
Dichteren Central behoudt zich het recht voor om informatie, ingezonden artikelen, advertenties e.d. zonder opgaaf van redenen te weigeren, in te korten dan wel te wijzigen of te verwijderen.
U mag de informatie van deze site enkel gebruiken met bronvermelding.

Voorwaarden:

– Dichteren Central aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in de website evenals in de websites van derden waarnaar wordt verwezen.
– Dichteren Central geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud op de website.
– Dichteren Central kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig directe of indirecte schade, inclusief gevolgschade, zonder enig limiet, welke het gevolg zou kunnen zijn van het gebruik van het materiaal op de website
– De informatie op de website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft Dichteren Central geen enkele verplichtingen in de toekomst.

Materiaal van derden:

Voor zover bij de opzet van de website gebruik gemaakt is van materiaal dat door derden is aangeleverd, geldt dat van dit materiaal gebruik gemaakt is in het vertrouwen dat deze vrij op het internet beschikbaar is.
Wanneer u bezwaren heeft tegen het gebruik van uw informatie op deze website, dan kunt u dit melden bij de webmaster.

Uw informatie zal na ontvangst van het bezwaar zo spoedig mogelijk van de website worden verwijderd.

Heeft u problemen bij het bezoeken van deze site of heeft u op- en/of aanmerkingen over deze site, neem dan contact op met de webmaster.

Webmaster@Dichteren-Central.nl