Wijkkrant

“Blik op Zuid”, wijkblad voor Doetinchem Zuid.
Voorlopige profielschets

Het wijkblad “Blik op Zuid” zal helaas niet meer verschijnen.
Althans niet op korte termijn.
Reden is onenigheid met de gemeente over bepaalde punten.
Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Dhr. T Frensen.
Contactgegevens staan onderaan deze pagina.

Blik op Zuid (tot eind 2014 hete het blad “De Waterspiegel”) is het wijkblad voor Doetinchem Zuid, waaronder de wijken De Huet, Dichteren, Wijnbergen, ’t Weerdje en De Hoop vallen.
Vanaf januari 2015 valt het gratis magazine huis aan huis bij alle huishoudens in Doetinchem Zuid op de mat en is het nieuws ook te lezen op deze website.

Blik op Zuid wil een nieuwsblad zijn voor en door u.
Naast bijdragen van onder meer de wijkagenten, Wijkwerk en de brandweer verwelkomen wij graag ook bijdragen van de bewoners van Doetinchem Zuid zelf.
Nu er steeds meer bezuinigd wordt op vooral zorg, wordt de verbinding van mensen binnen de wijk steeds belangrijker.
Blik op Zuid wil daarbij graag een steentje bijdragen met dit nieuwsmagazine èn deze website.

Kopij, suggesties en ideeën kunnen ingezonden worden per mail, redactie@blikopzuid.com of per post, Postbus 55, 7000 AB Doetinchem.
Ook zijn er diverse mogelijkheden voor bedrijven om zich te presenteren d.m.v. bijvoorbeeld een advertentie of een advertorial.
Neemt u daarvoor contact op met Tiem Frensen per mail tfrensen@planet.nl of telefonisch 06-10946236