Over ons

Het verhaal achter Dichteren Central.

In de wijk Dichteren zijn een aantal bewoners die zien dat er in de wijk het een en ander mag/moet veranderen.
Denk hierbij aan zwerfvuil, grafitti en overlast.
Maar vooral ook aan het gezamenlijk doen van leuke dingen en omzien naar elkaar.

Een aantal bewoners hebben hier met elkaar over gesproken om te kijken wat er mogelijk is.
In eerste instantie is er contact gezocht met de wijkraad om te kijken of daarmee samengewerkt zou kunnen worden.
Echter is het contact van hun kant helaas afgehouden.

Hierop is er contact gezocht met de gemeente over de vraag of we er een tweede ‘wijkorgaan’ bij kunnen oprichten.
De gemeente staat heel erg positief tegenover het idee dat bewoners iets ondernemen vóór en door de wijk waardoor mensen elkaar meer gaan kennen en meer samen en voor elkaar gaan doen.

Natuurlijk gebeurt er hier en daar al van alles, maar een actieve groep bewoners die hier een bundelende rol in heeft is natuurlijk geweldig.
Van daaruit is Dichteren Central ontstaan, een centraal punt in de wijk.

Wat wil Dichteren Central nu ? Wat willen jullie, medewijkbewoners?
Dichteren Central heeft contact gezocht met allerlei instanties en bedrijven in de wijk.
Samen met, en ook voor, deze bedrijven wordt er hard gewerkt aan een website. Deze site zal allerlei informatie over de wijk Dichteren bevatten.
Welke evenementen komen eraan, welke instanties zijn er, hoe bereik je die, etc.
Het moet zo zijn dat wanneer een bewoner een vraag heeft hij de info dáár kan vinden. Wanneer iemand bijv. wil wandelen, oppas nodig heeft of aanbiedt, kinderkleren wil ruilen, mensen zoekt om samen mee te volleyballen, bijles geeft, een buurtfeest wil organiseren enz enz moet dat allemaal via de website kunnen, en kan er zo een eerste contact gelegd worden.

Bedrijven, instellingen, ZZP-ers etc. kunnen zich via deze website bekend maken in de wijk.
Sinds geruime tijd is er een twitter-account om via dat kanaal informatie te verspreiden. @Dichteren-Centr is het account.
Zodra de website volledig in de lucht is wil Dichteren Central kijken hoe mensen zonder pc of internet bereikt kunnen worden>
Die mensen moeten ook heel simpel toegang kunnen krijgen tot de informatie op de website.
Uiteindelijk wil Dichteren Central over twee jaar een volwaardige zeer uitgebreide website hebben waar alles te vinden is over de wijk.
Oftewel het centrale punt in de wijk.

Op de achtergrond kijken we ook naar knelpunten in de wijk en kijken hoe deze opgelost zouden kunnen worden.
Bewoners kunnen knelpunten aan Dichteren Central doorgeven, en dan zal Dichteren Central zorgen dat deze punten bij de juiste instantie terecht komt.
Tevens wordt er een vinger aan de pols gehouden om te kijken of de instanties het punt correct afhandelt.
Om dit alles te bewerkstelligen hebben we nog wel enkele vrijwilligers nodig. Heb je interesse, neem dan contact op met ons via de contact-pagina.
Of mail ons op Feedback@Dichteren-Central.nl.
Denk niet dat je er úren in moet steken.
Het is immers de bedoeling dat Dichteren Central een spil-functie heeft en vooral contacten legt tussen de verschillende bewoners die iets willen organiseren en de benodigde instanties.