Hondenbeleid

In de gemeente Doetinchem geldt een aantal afspraken over het uitlaten van honden. Deze afspraken liggen vast in het Doetinchemse hondenbeleid. Binnen de bebouwde kom gelden andere afspraken dan daarbuiten.

 

Binnen de bebouwde kom
Opruimplicht: iedere hondenbezitter is verplicht de poep van zijn hond overal op te ruimen, behalve op een aantal grote losloopterreinen.
Opruimmiddel: iedere hondenbezitter is verplicht een opruimmiddel, bij voorbeeld een plastic zakje, bij zich te hebben dat bestemd is voor het opruimen van hondenpoep.
Aanlijnplicht: het is verplicht de hond aan te lijnen, behalve op losloopterreinen. Aanlijnen moet met een riem of lijn. Elektronisch aanlijnen is niet toegestaan.
Verboden voor honden: honden mogen overal komen, behalve op sport- en trapvelden en speelplaatsen.

 

Buiten de bebouwde kom

Buiten de bebouwde kom en langs de openbare weg geldt geen aanlijnplicht. Daarop zijn enkele uitzonderingen, namelijk:
Aangewezen (natuur)gebieden: in aangewezen (natuur)gebieden moet de hond worden aangelijnd zodat het wild of de grazers niet worden verstoord. De aanlijnplicht wordt hier met borden aangegeven. In de bijlage leest u om welke (natuur)gebieden het gaat. Langs de openbare wegen die door deze aangewezen (natuur)gebieden lopen geldt ook aanlijnplicht.
Particulier terrein: let op dat particuliere grondeigenaren ook vaak een aanlijnplicht hanteren. Denk bijvoorbeeld aan schouwpaden van het waterschap of waterwingebieden van Vitens. De aanlijnplicht wordt dan vaak met borden aangegeven. Twijfelt u? Houd uw hond dan aan de lijn !

 

Losloopterreinen

Verspreid door de gemeente bevinden zich binnen de bebouwde kom een aantal losloopterreinen. Dit is openbaar groen waar de hond vrij mag lopen. Op de meeste losloopterreinen geldt geen opruimplicht, maar op een aantal kleiner terreinen is het wel verplicht de poep op te ruimen. Als het op het terrein verplicht is de hondenpoep op te ruimen, staat dit op borden aangegeven.

 

Controles

De gemeente Doetinchem heeft een team handhaving. Zij geven u voorlichting over het hondenbeleid en over de maatregelen en voorzieningen in uw wijk. Daarnaast controleren de handhavers of hondenbezitters zich aan de afspraken houden. Indien nodig wordt er een boete opgelegd. De hoogte van de boete varieert per overtreding en kan oplopen tot €140,- (peildatum 1 januari 2014).

 

Brochure Hondenbeleid gemeente Doetinchem

Meer informatie kunt u lezen in de brochure Hondenbeleid gemeente Doetinchem. In de brochure ziet u precies waar de losloopterreinen zich in uw wijk/dorp bevinden en of er wel of geen opruimplicht geldt.
Voor vragen of klachten kunt u terecht bij het meldpunt onderhoud op telefoonnummer (0314) 377 444 of e-mailadres meldpunt@buha.nl

Adres : Raadhuisstraat 2
Woonplaats : Doetinchem
Tel. : 0314 377377
E-mail : E-mail naar Hondenbeleid
Website : Verder naar Hondenbeleid