Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd.
Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning.
U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen.
Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Adres : Raadhuisstraat 2
Woonplaats : Doetinchem
Tel. : 0314 377377
E-mail : E-mail naar Omgevingsvergunning
Website : Verder naar Omgevingsvergunning