Bewonersavond.


19:00 - 21:00 uur


Bewonersavond.

Op 8 September is er een bewonersavond voor bewoners van de wijken Dichteren, De Hoop en Wijnbergen.

Dit jaar ligt de organisatie nog grotendeels in handen van professionals.
De bedoeling is dat dit geleidelijk verandert en dat bewoners zich ‘eigenaar’ gaan voelen van dit soort avonden, maar het kan natuurlijk ook in een andere vorm.

Thema: Samen in een schone wijk.

Het hoofdonderwerp ‘Samen in een schone wijk’ is aangedragen door een bewoner, die ook zelf een en ander zal vertellen en met foto’s illustreren.
Uiteraard hoeft hij dat niet alleen te doen. De gemeente geeft informatie over ‘een schone wijk’ en een buurtbewoonster zal vertellen wat verschillende kinderen allemaal al doen !
Dit onderwerp zal ook u vast aanspreken !

We willen die avond ook graag van u horen welke onderwerpen u met medebewoners wilt bespreken en hoe u mee wilt doen om datgene dat u belangrijk vindt ook een stap de goede richting op te brengen. Vindt u het ook belangrijk in een schone wijk te wonen? Wilt u meedoen om iets te organiseren voor en door de wijk?

Kom dan op 8 september naar het Waterrijk !
De wijkagent, buurtcoach, woonconsulent en wijkregiseur zullen ook aanwezig zijn om aan de thematafels met u van gedachten te wisselen.

Inloop vanaf 19:00 uur,
Opening om 19:30 uur,
Afsluiting rond 21:00 uur.

Programmapunten van de avond:
– Samen in een schone wijk !
– Hoe gaan we verder?
– Pauze
– Thematafels

De locatie is Restaurant Het Lekkrrijk in het Waterrijk.


Locatie
Restaurant het Lekkerrijk


Kaart wordt geladen...